Besedy pro rodiče

1. Dítě na internetu
obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné  řešení, prevence, Family Link, E-bezpečí
rozsah: 90 minut
cena: 3.000,- Kč
 
2. Šikana a kyberšikana
obsah: co je a co není šikana, proč se některé děti stávají obětí a někteří agresory, vývojová stádia šikany, psychiká, fyzická a kybernetická šikana, poviností školy při řešení šikany, možnosti předcházení, možnosti rodičů v prevenci a řešení šikany
rozsah: 90 minut 
cena: 3.000,- Kč
 
3. Jak se s dětmi byvit o sexu
obsah: kdy se s nimi začít o sexu bavit, proč se s nimi bavit, jak se bavit a co všechno jim říci (výhody a rizika sexu, láska, antikoncepce, pohlavní nemoci, sexuálně trestné činy, sexuální orientace, ...)
rozsah: 90 minut
cena: 3.000,- Kč
 
4. Děti na drogách
obsah: co je a co není trestné, typy drog, jejich účinky, rizika a příznaky, možnosti prevence ze strany rodiny, poviností školy, aktuální trendy, co s drogově závislým dítětem
rozsah: 90 minut
cena: 3.000,- Kč
 
5. Netolismu a gambling
obsah: co to je netolismu, příznaky, možnosti léčby, jak předcházet vzniku závislosti, mobilní a počítačové hry, chaty a sociální sítě, výherní a hrací automaty, gambling
rozsah: 90 minut
cana: 3.000,- Kč