Diagnostika

1. Diagnostika třídního kolektivu
Charakteristika šetření: Tento dotazník je jednou z mála dostupných metod pro komplexní analýzu třídního kolektivu. Díky zjištěným poznatkům je následně možné najít a uplatnit strategii ke zlepšení vztahů a sociálního klimatu třídního kolektivu.
Metody a formy: dotazník B – 3. Škola získá komplexní výsledky v tištěné podobě.
Cena: 2.000,- Kč/třída

2. Diagnostika sociálního komunikačního klimatu mezi žáky a pedagogy
Charakteristika šetření: Tento dotazník zjišťuje pomocí sedmnácti otázek, jak jednotliví žáci vnímají kvalitu sociální komunikace se svými pedagogy. Výsledky za žáky jsou anonymní.
Metody a formy: dotazník CCQ. Škola získá komplexní výsledky v tištěné podobě.
Cena: 600,- Kč/třída/pedagog